Robust Tjänst

Vårt mål med Robust Tjänst är att skapa ett positivt incitament för att folk ska “göra rätt” - göra rätt med att skapa en webbplats som är robust och kan säkerställa en hög kvalitet.

I många år har branschen varit ineffektiv i sina metoder att försöka få webbplatser att prioritera viktig infrastruktur så som DNSSEC, IPv6 eller TLS. Det är först när något går sönder som man väljer att prioritera frågorna. Att hänga ut de webbplatser som inte lyckas uppfylla kraven är ett tråkigt och resurskrävande jobb så nu föreslår vi en mer optimistisk approach: Låt oss tillsammans berömma alla de som gör rätt!

Robust Tjänst är en kvalitetsmärkning, ett sigill, som säkerställer att webbplatsen uppfyller de mest grundläggande krav man kan ställa på en webbsida idag. Sigillet kan ses ungefär som en miljömärkning men istället för att märka produkter så märker vi upp webbplatser. Tjänsten är helt frivillig och kommer att vara gratis att använda i en grundnivå.

Vad testar Robust Tjänst?

Det som testas och sedermera kan få ett sigill är först och främst en webbplats

Vem är det som skapar Robust Tjänst?

Netnod och utvecklas i samarbete med Iteam. Vi har även bjudit in utvecklarcommunity (Kodapor) för att det ska bli så bra och användbart som möjligt. Källkoden ligger öppen på Github.

Men det finns tester redan?

Det är korrekt det finns tester, men dels tycker vi dessa testar jättemycket saker, mycket mer än vad vi tycker kan ses som minimikrav. Jättebra att dessa finns för de som vill vara bäst i klassen. Att uppfylla vad som kan ses som minimikrav är en annan sak. Dessutom tycker inte vi dessa hjälper till tillräckligt för att korrigera de saker som hittas. Vi tycker det är jätteviktigt att alla de som testar sin webbplats, som vill göra rätt men inte klarat av det, får hjälp. Vi måste alla hjälpa varandra. Bara genom att vara snälla, hjälpas åt, berömma och tacka varandra får vi tillsammans bättre tjänster.

Testa en till sajt

Ange URL för webbplatsen du vill testa